Birk & Co

Sota 11

Sota 11 Om eiendommen Mulighetsstudie Ta kontakt

Sammen med vår samarbeidspartner Front Real Estate og Mad Arkitekter har vi utforsket mulighetene for  å forvandle en industrieiendom til et attraktivt nabolag langs Drammensfjorden.

Om eiendommen

Eiendommen ligger solrikt og vakkert til ved Drammensfjorden, ca. 8 minutters kjøretur fra Strømsø Torg/Drammen stasjon. Området har tradisjonelt hatt en hovedtyngde av industri og næringsformål, men det pågår nå en spennende utvikling av hele området med nye boligprosjekter på Tangen, Nøsted og Glassverket.

Tomt: 25 926 m², selveier Areal bygg: ca. 5 800 m² Status: Under utvikling Estimert utnyttelse næring: 2 400 m² BTA Estimert utnyttelse bolig: 31 054 m² BRA Antall boliger: 410

Mulighetsstudie

MAD har utarbeidet konseptet «Landsbyen» med en bebyggelsesstruktur som deler tomten inn i fire nokså like kvartaler. I midten danner de fire kvartalene et felles byrom. Hvert kvartal danner tydelige gaterom mellom seg, og et stort felles grøntareal inne i kvartalene. På denne måten oppstår det et bygningsmiljø som minner om en liten landsby, med et sentralt torg og variert bebyggelse, gode offentlige by- og gaterom, og mer private

Sett fra fjorden
Livet på bryggekanten
Fra felles byrom

Ta kontakt

Ta kontakt hvis du lurer på noe eller vil dele dine innspill med oss!

Olav Birkenes Partner / CEO T: +47 960 40 018 E: olav@birkco.no