Birk & Co

Fyrstikkbakken 14

Fyrstikkbakken 14 Delemeter Fremtidens boformer Planvalg Medvirkning Norges hyggeliste nabolag:)

Om prosjektet:

 • 160 leiligheter på Bryn i Oslo
 • Kort vei tIl T-bane og tog (ca. 250 meter)
 • Massivtre som hovedbyggemateriale (8 –10 etasjer)
 • Ca 36 p-plasser og 400 sykkelplasser
 • Reguleringsprosess utført av Birk&Co (og LINK)
 • FutureBuilt / BREEAM Very good
 • 50/50-samarbeid med AF-Eiendom fra høsten 2020
 • Solceller og dyrkning på takterraser (blant annet)
 • Ferdigstilt


Konseptet:

Miljøvennlig boligfortetting nær kollektivknutepunkt, der man legger opp til deling og sambruk som et bærende prinsipp. Prosjektet er tuftet på miljøvennlig arkitektur, og dyrker et inkluderende levesett der du kan dele litt eller mye og fortsatt være (for) deg selv. Prosjektet skal være et forbildeprosjekt både tanke på sambruk, bærekraft, fremtidens boformer og grønn mobilitet.

Målgruppe:

Alder er uten betydning. Våre boligkjøpere er fra 22 til 82 år, de kommer fra alle bydeler i Oslo. Vi har også kjøpere fra Lillesand i sør, Værøy i nord og Stavanger i vest. Felles for dem er at de er ålreite og de støtter tanken om deling og fellesskap. I tillegg liker de nye boformer og miljøvennlig boligfortetting.


Delemeter

Hva er Delemeter (mD)?

Delemeterer arealer i boligprosjektet som både…

 • Utgjør felles goder man kan benytte alene, eller sammen med andre
 • Representerer en avprivatisering(vs. f.eks. privat takterrasse eller privat boareal)
 • Er klart til bruk (møblert takterrasse, bod med verktøy, kjøkken med utstyr)
 • Er lett tilgjengelig (f.eks. booking via app og kodelås på døra)
 • Tåler høyfrekvent bruk (og samtidig vektlegger estetiske kvaliteter)
 • Utformes i dialog med boligkjøperne (gjennom brukermedvirkning)

Og som «sjøsettes» av byggherren

I Fyrstikkbakken 14 snakker vi om Delemeter (mD).Dette er arealer du kan bruke alene eller sammen med andre. Faktisk har vi hele 260 delemeter på deling innendørs, som er utformet i samarbeid med boligkjøperne. Du finner et 150 delemeter sammenhengende delemeterareal i 1. etg. med kjøkken, stue, hjemmekontor og en rekke mulige bruksområder. Området kan inndeles i ulike soner. Rett utenfor finner du en stor felles uteplass med sittegrupper, pergola, beplantning og en buldrevegg for de små. Det vil være mulig å henge opp segl som binder utearealet sammen og muliggjør bruk også i litt dårligere vær. På motsatt side av plassen ligger det et felles sykkelverksted/verktøybod og to gjesteleiligheter som kan bookes via en egen app.

Temabaserte takterrasser

Alle de fire takterrassene i prosjektet deles av beboerne. Hver av disse har ulike tema: sporty/friskus-terrassen, kreativ terrasse (dyrking og musikk), spa og velværeterrassen og en egen terrasse for familien der barna kan leke butikk, tegne og se på utsikten gjennom en stjernekikkert. Alle takterrassene har sittegrupper og en av de har HC toalett/skifterom. Du trenger ikke alltid å dele alt, men du har mulighet til å booke gjesteleiligheten eller saunaen på takterrassen til deg og dine venner/familie når det passer for deg.

Fremtidens boformer

Venneleiligheter er for de som ønsker å bo sammen pga. økonomi, ensomhet, støtte hverandre i hverdagen eller fordi man rett og slett er gode venner.
Venneleiligheter

Venneleiligheter - bo med venner i en «Deleleilighet», eller bo som en lykkelig skilt familie i en «Tvillingleilighet». Fyrstikkbakken 14 tilbyr spesialdesignede leiligheter for deg som ønsker å bo helt eller delvis sammen med andre. Hvor mye du vil dele er opp til deg selv. Prosjektet tilbyr alt fra leiligheter der man eier sitt eget soverom og deler stue, bad og kjøkken -til leiligheter der du har alle funksjoner for deg selv, men deler felles stue med felles balkong og evt. soverom/kontor (her tilbyr vi også planvalg, slik at boligkjøper tilpasser leiligheten til sitt behov). Til og med skilte familier kan få plass i dette konseptet, der at barna bor i midten og foreldrene i hver sin leilighet med tilgang til barna sin bodel annenhver uke, eller slik de ønsker å dele hverdagen på en best mulig måte. Tvillingleiligheter og deleleiligheter kan også passe som generasjonsbolig, for søsken eller for gode venner som ønsker å dele litt eller mye. Vi tenker dette kan bidra til å kurere ensomhet og flere av bokonseptene gjør at man kommer seg rimeligere inn i boligmarkedet.

Planvalg

Planvalg er flere mulige planløsninger for én og samme leilighet

Planvalg er ikke en deleløsning (selv om vi tilbyr dette i Venneleilighetene), men det gir beboere mulighet til å skreddersy sin egen bolig. Det er trolig mer bærekraftig med planvalg enn at en planløsning skal passe for alle. Det svarer ut at vi er forskjellige og har forskjellige behov. Planvalg omfavner ulike preferanser som er meldt inn fra mennesker i alle aldre, barnefamilien, familier fra andre kulturer, tomt-rede, bonusbarnfamilien etc.

Medvirkning

Brukerstyrtutvikling er vanlig innenfor andre bransjer, men en tilsvarende prosess er benyttet i Fyrstikkbakken 14. Gjennom de siste fire årene er det brukerne som har kommet med innspill gjennom  fokusgrupper, flere store spørreundersøkelser, dybdeintervjuer med gamle og unge, samt medvirkningsworkshops hvorav den siste var en tre dagers event der brukerne kunne klistre digitale post-it lapper på plantegninger av takterrasser og andre delemetere. Så langt har dette vært en braksuksess.  Målet med medvirkningsaktivitetene er å skape et tidligst mulig eierskap til Fyrstikkbakken 14. Det jobbes for tiden med beboerdonasjoner til fellesskapet som for eksempel, verktøy til verktøypool, møbler til delemeterne etc. for å få til mest mulig ombruk. Etter hvert vil medvirkningskanalene bli benyttet som rekrutteringsarena for å finne ressurspersoner til eksempelvis grønnsaksgruppa, verktøygruppa, sykkelverkstedsjef osv

Send gjerne oss en mail hvis dere har innspill eller spørsmål! Vi liker å lytte og deler gjerne det vi har lært så langt:)

Norges hyggeliste nabolag:)

Besøk oss på www.f14.no for enda mer detaljer om prosjektet og salgsinformasjon:)