Birk & Co

Kvartal B58

Kvartal B58
Kvartal B58

Sammen med Mad Arkitekter skal vi fylle bykvartalet B58 med fremtidens mobilitetshus, urbane boliger og utadrettet næringsvirksomhet. Vi håper å få til grønne flater og fasader.