Birk & Co

Kvartal B62

Kvartal B62 Kom med innspill Ta kontakt
Kvartal B62

Vi skal utvikle et FutureBuilt-prosjekt i Drammen sentrum sammen med Mad Arkitekter! De kom seirende ut fra parallelloppdraget og viste oss et helhetlig prosjekt som balanserer bærekraft med stedsidentitet og kulturhistorie. Vi har også toppet laget Oslo Tre for å utforske om vi kan bruke treverk i enda større grad enn på Fyrstikkbakken 14.

Vær med å utvikle nabolaget og Drammen sentrum
Rosa linje på kartet viser kvartalet som skal utvikles

Vi skal transformere nabolaget rundt kvartal B62. Det er kvartalet like ved Grev Wedels plass, langs Nedre Storgate og omringet Gjetergata, Engene og Sundgata.

Kom med innspill

Hva liker du godt i dag, og hva skulle du ønske var bedre?
Hva kunne gjøre det enda mer attraktivt å bruke dette området i fremtiden?

Ta kontakt

Ta kontakt hvis du lurer på noe eller vil dele dine innspill med oss!

Meld oss her:

Du kan også sende e-post til post@birkco.no

Takk for bidraget ditt!