Birk & Co

Kvartal B62

Kvartal B62 Om prosjektet Detaljer Ta kontakt
Kvartal B62

Vi skal utvikle et FutureBuilt-prosjekt i Drammen sentrum sammen med Mad Arkitekter! De kom seirende ut fra parallelloppdraget og viste oss et helhetlig prosjekt som balanserer bærekraft med stedsidentitet og kulturhistorie. Vi har også toppet laget Oslo Tre for å utforske om vi kan bruke treverk i enda større grad enn på Fyrstikkbakken 14.

Om prosjektet

BRA samlet for bolig og næring: 13 200 m² Antall boliger ca. 177 Status: Under regulering

Detaljer

Vi skal transformere nabolaget rundt kvartal B62. Det er kvartalet like ved Grev Wedels plass, langs Nedre Storgate og omringet Gjetergata, Engene og Sundgata.

Mad Arkitekter har tatt utgangspunkt i det historiske drammenskvartalet og dets kjennetegn for å tilpasse kvartal B62 til omgivelsene. Bebyggelsen deles opp i mindre volumer som følger den eksisterende tomteinndelingen i kvartalet. Strukturen åpnes i form av smale smett imellom bebyggelsen. Dette skaper en finmasket adkomstsituasjon fra alle sider av tomten. Mot Nedre Storgate og Gjetergata i form av sprang i bebyggelsen, mens mot Sundgata og Engene som overbygde passasjer. Bakgårdsbyggene i Nedre Storgate 29 og Gjetergata 8 bevares fordi de er i god teknisk stand og med dimensjoner som kan transformeres til ny bruk. Den resterende bebyggelsen demonteres og gjenbrukes i størst mulig grad.

Bylivet

Gateliv er en forutsetning for et pulserende og et trygt nabolag. Nedre Storgate blir en forlengelse av sentrum i aksen mot det nye sykehuset. Her planlegges det sykkelprioritert vei og vi planlegger hyggelig og utadrettet næringsvirksomhet langs gaten.

Nedre Storgate

Gjetergata vil også ha aktive første etasjer som den har i dag. Vi vil også introdusere bruksboliger her som tar oss tilbake til fortiden der man jobbet og hadde utsalgssted i samme lokale.

Gjetergata

I Engene har vi valgt å bryte opp de rette linjene ved å trekke inn det midtre bygget slik at det vil gi en rommelighet langs gaten. Vi har også planlagt en inngang på hjørnet Engene og Sundgata slik at hjørnet blir aktivert og det vil oppleves fra flere retninger.

Engene
Bakgården

Bakgården er hjerte i prosjektet - for alle som kommer til å bo der, men også for hele nabolaget. 

Bakgårdslivet

Hele bakgården er et trygt, bilfritt og skjermet rom som barna fra ung alder kan utforske på egen hånd. Bakgården skal ha variert beplantning med fokus på planter som tåler og invitere til lek. 

Naturlig lek midt i byen

Ta kontakt

Ta kontakt hvis du lurer på noe eller vil dele dine innspill med oss!

Meld oss her:

Du kan også sende e-post til post@birkco.no